Norgesmesterskap i marsjering


Med rekordstor deltakelse og et vellykket arrangement i 2023, blir Korpsglede årlig arrangør av Norgesmesterskap i marsjering!

Arrangementet vil årlig foregå i Oslo sentrum med området Egertorget til Universitetsplassen som det sentrale området for konkurransene. 


Datoer for kommende år er som følger: 

NM i marsjering 2024 - Lørdag 1. juni.

 NM i marsjering 2025 - Lørdag 31. mai.

NM i marsjering 2026 - Lørdag 6. juni.

NM i marsjering 2027 - Lørdag 5. juni.

NM i marsjering 2028 - Lørdag 3. juni.

NM i marsjering 2029 - Lørdag 2. juni.

NM i marsjering 2030 - Lørdag 1. juni.Påmeldte korps NM 2024


Svolvær Skoles Musikkorps
Toten Janitsjar
Drøbak Trommedamer
Huseby Skoles Musikkorps
Post
Post
Post
Post

Kategorier i NM


I NM konkurreres det i både gatemarsjering og formasjonsmarsjering. Frem til nå har konkurransene kun hatt en kategori - tradisjonell marsjering.  

Nytt av året er kategorien Showmarsjering - for korps som elsker å glede publikum!

Showmarsjering, eller åpen klasse om du vil, er for korps som har det lille ekstra til å få frem smil, latter og begeistring hos publikum. Her er ikke millimeterpresisjon i innretting eller perfekt taktfast marsjering det viktigste. Nei, her gjelder det å være så kreativ som mulig i det å lage show og moro! I konkurransen bedømmes korpset for timing og presisjon i koreografien, helhetlig fremføring, musikkvalg, musikalsk fremføring og underholdningsverdi. Her er altså alle muligheter åpne for å virkelig vise ekte KORPSGLEDE.

Skolekorps og voksenkorps bedømmes hver for seg, og det er separat bedømmelse i hver kategori. 


SKOLEKORPS

GATEMARSJERING

Kategori 1: Showmarsjering

Kategori 2: Tradisjonell marsjering


FORMASJONSMARSJERING

Kategori 1: Showmarsjering

Kategori 2: Tradisjonell marsjering


VOKSENKORPS

GATEMARSJERING

Kategori 1: Showmarsjering

Kategori 2: Tradisjonell marsjering


FORMASJONSMARSJERING

Kategori 1: Showmarsjering

Kategori 2: Tradisjonell marsjering


I GATEMARSJERING KAN KORPSET KUN DELTA I EN AV KATEGORIENE 

I FORMASJONSMARSJERING ER DET MULIG Å DELTA I BEGGE KATEGORIENE


Dommerutvelgelse og uavhengighet


For å sikre mest mulige korrekte dommeravgjørelser skal det være minst tre musikkdommere og tre marsjeringsdommere i hver konkurranse.

Dommere skal være helt uavhengige av deltakerkorpsene. Sammensettingen av dommerpanelene for henholdsvis skolekorps og voksenkorps vil derfor tilpasses dette.

Dommerpanelene blir offentligjort i god tid før NM på våre nettsider og i epost til deltakerkorpsene.

Det inviteres også til et teamsmøte om konkurransene for felles gjennomgang av gjennomførings-planene for konkurransene og dommersammensetningen.


NM-dommere musikk 2024


Her er vårt meget kompetente dommerteam for bedømmelse av de musikalske prestasjonene i NM. Teamet består av en toppmusiker fra Forsvarets Stabsmusikk (Gry Aubert Bang) og tre forhenværende dirigenter for H.M. Kongens Gardes Musikkorps, Kjell Martinsen, Bjørn Bogetvedt og Eldar Nilsen. 

Bjørn Bogetvedt
Kjell Martinsen
Eldar Nilsen
Gry Aubert Bang

Følgende dømmer skolekorpsene

 • Bjørn Bogetvedt
 • Kjell Martinsen
 • Gry Aubert Bang

Følgende dømmer voksenkorpsene

 • Eldar Nilsen
 • Bjørn Bogetvedt
 • Kjell Martinsen
 • Gru Aubert Bang

NM-dommere marsjering 2024

Her er vårt meget kompetente dommerteam for bedømmelse av de marsjeringstekniske prestasjonene i NM. Teamet består av tidligere tamburmajor for Armens Musikkår (Roger Bejefalk), en av dagens befal og instruktører i HMKG (Jørgen Norbye), Sjefstambur i Kp3 (Bård Melvær) og hele Norges "fenrik" (egentlig kaptein) Geir Aker som også har bakgrunn som befal fra drilltroppen i HMKG.   


Roger Bejefalk
Jørgen Norbye
Bård Melvær
Geir Aker

Følgende dømmer skolekorpsene

 • Roger Bejefalk
 • Jørgen Norbye
 • Bård Melvær
 • Geir Aker

Følgende dømmer voksenkorpsene

 • Roger Bejefalk
 • Jørgen Norbye
 • Bård Melvær
 • Geir Aker

Klageorgan NM 2024


Asbjørn Lysgård
Ingrid Gjerde
Sigrun Prestbakmo
Benny Solli
Fabian Skaane 

Reglement for NM


Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2023


Retningslinjer for Gatemarsjering 


Gjennomføringsplan

Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 10. februar 2023 


Bedømmelseskriterier musikkk

Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 2. februar 2023


Bedømmelseskriterier marsjering

Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 10. februar 2023


Retningslinjer for Formasjonsmarsjering


Gjennomføringsplan

Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 10. februar 2023 


Bedømmelseskriterier musikk

Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 2. februar 2023 


Bedømmelseskriterier marsjering

Vedtatt av Korpsglede AS i ekstraordinær generalforsamling 10. februar 2023


Retningslinjer for klager


Dersom et deltakerkorps ønsker å klage på bedømmelsene i NM, må klagen meldes inn til leder for klageinstansen innen 48 timer etter premieutdelingen.

Klageorganet er sammensatt av personer som er uavhengige av dommerne, arrangørene og deltakerkorpsene.

Klagebehandlingen skal baseres på følgende grunnlag:

1. Egen overværelse av NM konkurransene

2. Filmopptak

3. Møter med dommerteamet.


Premier


Premier består av pokaler, gavekort fra Yamaha, Den Lille Basunen, Noteservice og Musikk-miljø til de korpsene som kommer på pallen (de tre beste korpsene i hver kategori). Samtlige deltakerkorps mottar diplom for deltakelsen.